Konkurs „WM dla WM”

WM dla WMSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nowy konkurs pn. „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko – Mazurskim w 2018 roku”. Jest to unikalna inicjatywa Samorządu Województwa w skali całego kraju.

Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
  • służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
  • służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży;
  • promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe, jak również podległe im m.in. szkoły i instytucje kultury.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 r.

Więcej informacji na temat Konkursu znaleźć można TUTAJ