Konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe które: uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego, działają na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe,  do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku.

 

1.      Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi do 30 tys. zł.

2.      Termin składania ofert: od 15 maja do 5 lipca 2013 r.

3.      Maksymalny czas realizacji projektu: od 7 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.

4.      Dokumenty do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl

Zapytania można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@fundusznotariatu.pl