Konkursy na stanowiska dyrektorów

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów następujących jednostek organizacyjnych powiatu: dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku oraz dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Termin składania dokumentów: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/wakaty/138/status/