Konkursy na szczeblu wojewódzkim – Najsprawniejszy w zawodzie mechanik, BHP z elementami prawa

Dnia 25 kwietnia 2022 r. odbył się w Olsztynie Wojewódzki Konkurs OHP „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik samochodowy” oraz „BHP z elementami prawa”, w którym udział wzięła reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku – Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 z klasy III b Katarzyna Bękalska (konkurs BHP) i z klasy III a Michał Lenar (mechanik pojazdów samochodowych). Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik” miał stworzyć młodzieży okazję do rywalizacji, dać możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test obejmujących swoim zakresem teoretyczne wiadomości w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W części praktycznej przyszli mechanicy wykonywali indywidualnie zadania praktyczne. Jury oceniało: wykonanie zadania zgodnie z instrukcją oraz porządek na stanowisku pracy i znajomość stosowania przepisów BHP. Na najwyższym podium konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik” stanął uczestnik z Elbląga. Zaszczytne drugie miejsce zajął nasz uczeń z klasy III a BS Michał Lenar. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WMWK OHP. Poziom obu konkursów był bardzo wysoki, młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się kreatywnością, znajomością wiadomości z zakresu BHP i mechaniki pojazdów samochodowych.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku