Konkursy przedmiotowe placówek kształcenia specjalnego

Tradycją Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego są konkursy przedmiotowe dla placówek kształcenia specjalnego. W kwietniu w SOSW w Giżycku odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny. Po ciężkich potyczkach z trudnym językiem polskim I miejsce zespołowo zdobył zespół z SOSW w Ełku, II miejsce SOSW w Giżycku a III miejsce SOSW w Kętrzynie.

17 kwietnia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Giżycku zorganizował Wojewódzki Konkurs Historyczny. Tematem tegorocznych zmagań dla uczniów Szkół Podstawowych  była „Monarchia wczesnopiastowska”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zdobyli następujące lokaty:
I miejsce: Marcin Guść – SOSW  Iława
II miejsce: Dorota Falkowska – SOSW  Szczytno
III miejsce: Rafał Rećko – SOSW  Giżycko oraz Kuba Ługiewicz – SOSW  Iława
IV miejsce: Robert Zgliczyński – SOSW Giżycko
V miejsce: Magdalena Szulc – SOSW  Giżycko oraz Klaudia Potyraj – SOSW  Łupki

Uczniowie Gimnazjum oraz Zasadniczych Szkół Zawodowych prezentowali swoją wiedzę z zakresu Starożytnych igrzysk olimpijskich.
A oto laureaci VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów  Gimnazjum i Szkoły Zawodowej:
I miejsce: Jagaczewski Marek z SOSW w Giżycku
II miejsce: Plewko Barbara z SOSW w Gołdapi  i Szymalak Cezary z SOSW w Giżycku
III miejsce: Wójcik Beata z SOSW w Gołdapi
IV miejsce: Syperek Wojciech z SOSW w Gołdapi