Konsultacje funduszy europejskich 2014-2020

22 października br. ruszyła strona internetowa dedykowana dla organizacji pozarządowych, poświęcona przyszłemu okresowi programowania funduszy strukturalnych www.nowaperspektywa.ngo.pl

 

Sama strona, tak jak i Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 nie będzie dobrze funkcjonować bez Państwa pomocy. 

Z drugiej strony chcielibyśmy aby portal ten był dla Państwa użyteczny, nie tylko w kontaktach z organizacjami pozarządowymi ale również w pracach nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej funduszy unijnych 2014-2020.

Na stronie chcemy zamieszczać wszystkie informacje dotyczące tego obszaru merytorycznego, w szczególności związane z konsultacjami i programowaniem.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie nam wszelkich informacji na temat:

  1. konsultacji tematycznych czy regionalnych z organizacjami pozarządowymi, dotyczących przyszłego okresu programowania – prowadzimy na stronie specjalną zakładkę kalendarz konsultacji, gdzie chcemy umieszczać tego typu informacje,
  2. ciał dialogu takich jak grupy robocze, zespoły konsultacyjne, czy inne które zajmują się tematem przyszłego okresu programowania, w których partnerzy mogą lub będą mogli uczestniczyć oraz informacje nt. efektów ich prac,
  3. dokumentów, które są lub będą konsultowane, związanych z funduszami 2014-2020, 
  4. wszelkich informacji jakie Państwo posiadają, związane z funduszami na nowy okres programowania – głównie w kontekście zaangażowania się partnerów społeczno-gospodarczych.

Informacje oraz dokumenty prosimy przesyłać na adres emali: sekretariat@ofop.eu
 
Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Na stronie znajduje się również zakładka „stanowiska i dokumenty organizacji pozarządowych”, gdzie publikowane będą dokumenty związane z programowaniem nowej perspektywy, stworzone przez organizacje pozarządowe – mogą być pomocne. Ponadto wydaje się że strona ta będzie doskonałym przekaźnikiem wiedzy między administracją, organizacjami i partnerami społeczno-gospodarczymi odnośnie konsultacji i tworzenia nowego systemu funduszy. Portal ten powinien być użyteczny dla nas wszystkich.
 

Licząc na owocną współpracę, pozdrawiam w imieniu sygnatariuszy 12 postulatów

Michał Dymkowski
Sekretariat ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Strzelecka 3 lok. 12
03-433 Warszawa
ofop@ofop.eu