Dyżur Punktu Konsultacyjnego Lokalnej Grupy Rybackiej

 

 

Konsultacje projektów planowanych do zgłoszenia do dofinansowania przez beneficjentów w odpowiedzi na  ogłoszony aktualnie nabór wniosków w ramach Środka 4.1 Programu Operacyjnego RYBY

22 listopada br. w godz. 8:00 – 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku