KONSULTACJE SPOŁECZNE

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o trwających konsultacjach społecznych projektów następujących programów:

 1. „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”.
  Formularz z uwagami i opiniami można przekazać do 8 lutego 2021 r.
  link do strony (ogłoszenie, projekt programu, formularz zgłaszania uwag): https://bip.warmia.mazury.pl/1566/ogloszenie-o-otwartych-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projeku-programu-polityka-senioralna-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2021-2027.html
 2. „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”
  Formularz z uwagami i opiniami można przekazać w terminie 35 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego (27.01.2021 r.)
  link do strony (ogłoszenie, projekt programu, formularz zgłaszania uwag):
  https://bip.warmia.mazury.pl/1586/otwarte-konsultacje-spoleczne-projektu-wojewodzkiego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-warmia-i-mazury-2021-2025.html
 3. „Projekt Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”
  Formularz z uwagami i opiniami można przekazać do 22 lutego 2021 r.
  link do strony (ogłoszenie, projekt programu):
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/
  link do formularza zgłaszania uwag:
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/