Konsultacje Społeczne projektów Planów Działań komponentu regionalnego PO KL na rok 2013


Informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego przekazał do konsultacji społecznych projekty Planów Działania dla Priorytetów Komponentu Regionalnego PO KL na 2013 r.

W związku z powyższym Departament EFS prosi o analizę dokumentów i przesłanie drogą elektroniczną ewentualnych uwag na załączonym na stronie internetowej formularzu na adres  e-mail: h.marciak@warmia.mazury.pl do dnia 14 listopada 2012 r. do godz. 15.00.

Projekty Planów Działań można zobaczyć tutaj.

Udział w konsultacjach jest możliwy tylko za pośrednictwem załączonych na stronie internetowej formularzy. Można go pobrać także tutaj

Dodatkowo przy formułowaniu swoich propozycji zachęcamy do uwzględnia wyników badań i analiz zawartych w raportach dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko – mazurskiego, które zamieszczone są na stronie internetowej Departamentu EFS w zakładce „Baza badań regionalnych”, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz w Bazie projektów EFS prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (z listy rozwijanej należy wybrać województwo warmińsko–mazurskie).

Jednocześnie informujemy, iż po zakończeniu konsultacji społecznych w drugiej połowie listopada br. na stronie internetowej zamieszczone zostanie zestawienie zgłoszonych przez Państwa uwag oraz sposób ich uwzględnienia.