Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do zgłaszania uwag do projektu Strategii.
Konsultacje trwają od 20.09 do 28.10.2021 r.