11 kwietnia – Załóż konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) również dla dzieci i młodzieży

Już 11 kwietnia 2014 r. w godz. 11.00-16.00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku będzie gościł zespół mobilny ZIP z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatury w Ełku.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) dla dzieci i młodzieży.

Rodzice mogą teraz sprawdzić jakie świadczenia medyczne zostały wykonane w ramach NFZ, do jakiego pediatry przypisane jest dziecko, jakie leki refundowane były na dziecko wykupowane w aptekach.

Osoba powyżej 16 roku życia może samodzielnie założyć konto (powinna mieć np. paszport). Do 16 roku życia, uprawnienia do konta w ZIP odbiera tylko rodzic/opiekun. W przypadku dzieci w wieku 16-18 lat wniosek o założenie konta w ZIP może być złożony samodzielnie, lub przez rodzica/opiekuna.

Do tej pory możliwość dostępu do swoich informacji na temat leczenia w ZIP miały wyłącznie osoby dorosłe. Teraz NFZ uruchomił specjalną aplikację, która umożliwia rodzicowi dostęp do konta dziecka. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec. Jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Osoba dorosła, aby mieć dostęp do historii leczenia dziecka, najpierw musi założyć konto dla siebie. Dostęp do konta dziecka odbywa się na podstawie tego samego hasła, zmienia się tylko login.

 

 

11 kwietnia 2014 r. w godz. 11.00 – 16.00

Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

pokój nr 6 (parter)

ZAPRASZAMY !