Kontynuacja programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II”

Informujemy, że w 2013 r. będzie kontynuacja programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” finansowanego ze środków PFRON. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Giżycku przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko (pok. 5) od dnia 1 lutego 2013 r. do 30 marca 2013 r.

 

Program zakłada następujące obszary wsparcia:
1. Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2. Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach administracji i samorządu powiatowego i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Informujemy również, że wszelkie informacje, procedury, kierunki działań, wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl