II LO w Giżycku Kontynuuje Program Erasmus+

mapaDo tej pory ze szkoleń w Wielkiej Brytanii skorzystały już 3 osoby. Nauczycielka języka angielskiego p. Edyta Organek pogłębiała znajomość języka i poznawała nowe metody pracy.
Nauczycielka geografii p. Dorota Małek i języka niemieckiego p. Anna Gadomska uczyły się języka angielskiego jako obcego, aby wdrażać nową wiedzę i umiejętności na swoich lekcjach.

W ich ślady wybierają się kolejne nauczycielki. Już niedługo, bo 03.04 do Bournemouth wyjeżdżają na szkolenia językowe p. Ewa Downar i p. Alicja Złotorzyńska. Celem ich wyjazdu jest podnoszenie swoich kompetencji językowych, by je móc w przyszłości wykorzystać na swoich przedmiotach.

W czerwcu do Francji (w miejscowośći Tours) pojedzie p. Joanna Bossowska, aby doskonalić znajomość języka francuskiego i w przyszłości poszerzyć ofertę edukacyjną naszej szkoły o kolejny język obcy lub prowadzić zajęcia dla zainteresowanych studiami filologicznymi. Również w czerwcu do Wielkiej Brytanii, do Bournemouth wyjedzie nauczycielka matematyki p. Anna Kowalewska. Weźmie tam udział w szkoleniu CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe), które umożliwi jej wprowadzanie elementów języka angielskiego na własnym przedmiocie.
Koordynator projektu – Anna Gadomska