Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniach 4-5 marca 2020 r. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie Konwentu odbyło się spotkanie z Wojewodą i jego służbami kryzysowymi. W spotkaniu brali również udział: dyrektor Oddziału NFZ i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Porządek obrad zakładał również m.in.:

⦁ Wystąpienie Pana Jarosława Surmacza Dyrektora Oddziału Warmińsko-Mazurskiego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
⦁ Wystąpienie pt.: „Cyberbezpieczeństwo – jego znaczenie w dzisiejszym świecie, w aspekcie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe”
⦁ Przyjęcie stanowiska ws. sytuacji w domach pomocy społecznej,
⦁ Przyjęcie stanowiska ws. dostosowania minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim