Konwent Powiatów Województwa Warminsko – Mazurskiego

 

 

Termin: 03.02.2012 r.; godz. 10:00

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie obowiązku ubezpieczeń szpitali,
  3. Przedstawienie informacji na temat dwudniowego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich wspólnie z dyrektorami zarządzającymi powiatową oświatą w sprawie reformy szkolnictwa zawodowego,
  4. Informacja z bieżących prac Związku Powiatów Polskich,
  5. Sprawy różne,
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  7. Zamknięcie posiedzenia