KORONAWIRUS-SZCZEGÓLNIE CHROŃMY OSOBY STARSZE

Jak wykazują dotychczasowe analizy i badania koronawirus atakuje osoby we wszystkich grupach wiekowych. Jednak w  grupie podwyższonego ryzyka znajdują się seniorzy, którzy powinni teraz szczególnie na siebie uważać. Powinniśmy także zdecydowanie wesprzeć ich w tych działaniach. Średnia wieku osób zakażonych koronawirusem, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa to 61 lat; śmiertelność w przypadku choroby COVID-19 wśród ludzi po osiemdziesiątym roku życia sięga prawie 15 proc. Układ odpornościowy osoby starszej może nie poradzić sobie z infekcją, zwłaszcza jeśli organizm jest obciążony innymi chorobami przewlekłymi. Seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.in. unikać zatłoczonych miejsc (takich jak markety, autobusy i apteki) i dbać o prawidłową higienę osobistą.

            Dlatego zdecydowanie powinniśmy odciążyć nasze babcie i dziadków z obowiązków robienia zakupów w marketach, jeśli to możliwe to nie obciążać ich koniecznością opieki nad małymi dziećmi, które same dobrze poradzą sobie z wirusem, a mogą spowodować ciężkie stany chorobowe u swoich dziadków, zagrażające nawet ich życiu. Osoby starsze powinny w tym okresie również ograniczyć do minimum wizyty w przychodniach, a jeśli to możliwe również wyjścia w miejsca publiczne na jakiś czas. Realizowanie recept w aptekach też powinniśmy przejąć na siebie.

We wszystkich placówkach, w których opieką objęci nasi seniorzy powinno się zamknąć czasowo wizyty i odwiedziny osób z zewnątrz. Należy rozważyć rezygnację ze wspólnych posiłków i podawać je bezpośrednio do pokoi pensjonariuszom całodobowych placówek opiekuńczych.

Główny Inspektor Sanitarny  w specjalnym komunikacie dla seniorów określił poniższe zalecenia:

* Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
* Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
* Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
* Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
* Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
* Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
* Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
* Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
* Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
* Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
* Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
* Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
* Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
* Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
* Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Źródło: GIS