Zaproszenie do udziału w postępowaniu dot. stwierdzenia zgonu, jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego

Zapraszamy podmioty lecznicze lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego” .

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/563307

Termin składania ofert: 28.01.2022 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2022 godz. 12:15