Kulinarna praktyka zawodowa w Portugalii

W dniach od 27 września do 8 października br. w ramach „Europejskiego Programu Doskonalenia Nauczycieli” pani Urszula Siergiej, nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, w celu poszerzenia umiejętności z zakresu obsługi konsumenta odbyła zagraniczne praktyki w renomowanych restauracjach w Portugalii (Lizbonie i Sintrze). Miejscem pobytu w Portugalii był hotel położony nad restauracją Sarrazola w historycznej i malowniczej Sintrze k. Lizbony. Pierwszy tydzień praktyki miał miejsce w restauracji Sarrazola natomiast druga część praktyki realizowana była w lizbońskiej restauracji Kais. Opiekunem grupy kelnerskiej był Vitor Castelo – od 20 lat zajmujący stanowiska menadżerskie w hotelach i restauracjach, posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania personelem, marketingu i sprzedaży usług gastronomicznych.

Podczas praktyki pani Urszula zapoznała się z charakterystyką kuchni portugalskiej – zwanej również kuchnią Diaspory. Duży wpływ na obecny kształt gastronomii w Portugalii miała bogata historia kolonialna – Indie, Afryka etc. Ciekawostką jest to, iż zarówno mięso jak i ryby sprowadzane z krajów kolonialnych ze względu na ochronę przed zepsuciem posypywano solą. Następnie w Portugalii ww. żywność maczano w wodzie przez ok. 2 – 3 dni w celu odsolenia. Obecnie nie sprowadza się już mięsa z krajów kolonialnych – nie spełnia ono norm unijnych, lecz wciąż zarówno mięso jak i ryby macza się w wodzie – głównie w celu rozmiękczenia.