Kultura i dziedzictwo RPO W W-M 2014-2020

12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę nr 20/245/20/VI w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo wraz z wykazem zmian został zamieszczony na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: https://rpo.warmia.mazury.pl/, pod szczegółowym adresem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020