Kursy w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli!

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku zaprasza do udziału w kursach:
podstawy obsługi komputera – 30 godzin oraz podstawy obsługi MS Excel – 30 godz.

Koszt każdego z kursów to 250 zł.

Informacje i zapisy w sekretariacie Centrum, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 20 12
 

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy.