Kursy zawodowe w ŚHP w Giżycku

6 grudnia br. młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Giżycku zakończyła specjalistyczne szkolenia zawodowe realizowane w ramach Projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas 10 dni zajęć praktycznych i teoretycznych młodzież zdobywała nowe doświadczenia zawodowe w ramach kursu ślusarzy z zakresu ręcznej i mechanicznej obróbki metali oraz kursu dla sprzedawców w zakresie przygotowania towarów i prowadzenia sprzedaży z obsługą urządzeń fiskalnych.

Na podsumowanie kursu zawodowego uczestnicy projektu wypełnili anonimowe ankiety, z których wynika, iż zajęcia pobudzały ich do samodzielnego myślenia, uczenia się oraz zwiększyły ich sprawność manualną. Ćwiczenia były ciekawe i motywowały do samodzielnego poszerzania wiedzy, dzięki czemu młodzież poleciła udział w projektach unijnych swoim kolegom i koleżankom. Szkolenia pozwoliły młodzieży uzyskać dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które zwielokrotnią ich szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy.


Opiekun grupy Pani Ewelina Więckowska-Miara na zakończenie szkoleń wręczyła beneficjentom projektu podręczniki: ślusarzom – „Poradnik frezera”, natomiast sprzedawcom – „Arcymistrz sprzedaży”, życząc przy tym kolejnych sukcesów i motywacji do dalszego uczestnictwa w kursie języka angielskiego i zajęciach praktycznych, które odbędą się w czasie ferii zimowych.

 

Tekst i zdjęcia: Środowiskowy Hufiec Pracy w Giżycku