Kwalifikacja Wojskowa 2022 r. – od 26 maja br.

Informujemy, iż tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego odbędzie się w terminie od 26 maja do 13 czerwca 2022 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia (2003 r. urodzenia oraz roczniki 1998-2002 w innych przypadkach określonych w Obwieszczeniu Wojewody – załączonym poniżej).

Miasto/gmina, termin stawiennictwa:

Miasto Giżycko:  26-31.05.2022 r., 01.06.2022r. godz. 7.30

Gmina Giżycko: 02-03.06.2022 r., godz. 7.30

Miasto i Gmina  Ryn: 06.06.2022 r., godz. 7.30

Gmina Wydminy 07-08.06.2022 r. , godz. 7.30

Gmina Kruklanki : 08-09.06.2022r., godz. 7.30

Gmina Miłki : 09.06.2022r.., godz. 7.30

Kobiety: 10.06.2022 r., godz. 7.30

Dzień dodatkowy: 13.06.2022 r., godz. 7.30

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku: Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7,11-500  Giżycko.

Załączniki: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej  w 2022r.

Obwieszczenie