Kwalifikacja Wojskowa 2023 r. – od 12 czerwca br.

Informujemy, iż tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego odbędzie się w terminie 12-29 czerwca 2023 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia (2004 r. urodzenia oraz roczniki 1999-2003 w innych przypadkach określonych w Obwieszczeniu Wojewody – załączonym poniżej).

Miasto/gmina, termin stawiennictwa:

Miasto Giżycko:  12-19.06.2023 r., godz. 7.45

Gmina Giżycko: 19-21.06.2023 r., godz. 7.45

Miasto i Gmina  Ryn: 21-22.06.2023 r., godz. 7.45

Gmina Wydminy 22-23.06.2023 r., godz. 7.45

Gmina Kruklanki: 26.06.2023 r., godz. 7.45

Gmina Miłki: 27.06.2023 r., godz. 7.45

Kobiety: 28.06.2023 r., godz. 7.45

Dzień dodatkowy: 29.06.2023 r., godz. 7.45

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku: Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także obwieszczenia.

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej  w 2023 r. [pobierz]