KWARANTANNA – WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Z ZAGRANICY

INFORMUJEMY PAŃSTWA ŻE OSOBY POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEJ 14-DNIOWEJ KWARANTANNIE INDYWIDUALNEJ LUB ZBIOROWEJ.

Co do zasady kwarantanna powinna zostać odbyta w miejscu zamieszkania.  Jeśli jednak taka możliwość zostaje wykluczona z przyczyn nadzwyczajnych obowiązują odpowiednie wytyczne i polecenia Wojewody wydane:

  • wójtom, burmistrzom i prezydentom w zakresie kwarantanny indywidualnej oraz
  • starostom w zakresie kwarantanny zbiorowej.

Szczegóły poniżej:

INDYWIDUALNA KWARANTANNA – na podstawie wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (poniżej) zabezpieczenie osób, które mają odbyć kwarantannę np. w związku z powrotem z zagranicy, w przypadku braku możliwości zastosowania podstawowego rozwiązania, czyli odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania, stanowi zadanie gminy (wójtowie, burmistrzowie i ich jednostki pomocy społecznej). W tej sytuacji proszę bezpośrednio kontaktować się ze służbami wójtów i burmistrzów z miejsca Państwa zamieszkania. Poniżej załączamy wskazane przez gminy całodobowe numery tel. dyżurnych:

GMINA  nr tel. alarmowy do kontaktów służb w sprawie uzgadniania kwarantanny indywidualnej
Miasto Giżycko Bezpłatny tel. alarmowy 986
(numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)
Tel.: +48 87 4285754
Gmina Giżycko Telefon kontaktowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, dostępny w godz. 7.00 – 19.00
Tel. 530 006 068
Miasto i Gmina Ryn Tel.: 662 091 079
Gmina Kruklanki Tel. Stacjonarny Urzędu Gminy od 700-1500 – 874217002
Po godz. 1500
GOPS 509459827
Wójt 572297015
Gmina Miłki OSP Miłki Tel.
609 612 767
Wójt Gminy Miłki
Tel. 887 883 888.
Gmina Wydminy Sekretarz Gminy tel. 728988501

Szczegółowe wytyczne Pana Wojewody w sprawie obowiązków gmin dotyczących zabezpieczenia osób, które nie mają możliwości odbycia kwarantanny w domu.


KWARANTANNA ZBIOROWA – na podstawie polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2.04.2020r.  (poniżej) decyzję w sprawie kwarantanny zbiorowej podejmuje Starosta po przedłożeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej dla miejsca zamieszkania osoby mającej odbyć kwarantannę. Bez przedłożonego wywiadu środowiskowego Starosta nie może podjąć decyzji o skierowaniu na kwarantannę. W przypadku posiadania wywiadu środowiskowego kwalifikującego osobę do kwarantanny ze względu na warunki socjalno-bytowe proszę kontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzani Kryzysowego w Giżycku pod nr tel. 87 429-91-00

Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2020r.
Obowiązki gmin w zakresie kwarantanny indywidualnej wskazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego