„Ławeczka Kętrzyńskiego”

Mimo trudnej sytuacji I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego systematycznie realizuje kolejne punkty projektu „Ławeczka Kętrzyńskiego”. Szkoła pozyskała grant z Fundacji Orlen w postaci darowizny (10 tys.)  w III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”. Autorem wniosku był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi lokalnych w oparciu o postać Wojciecha Kętrzyńskiego. Cele szczegółowe to: zamontowanie (co miało miejsce 29.12.2020r.)  – jako stałego symbolu szkoły – ławeczki, która stanie się ważnym miejscem dla młodzieży liceum. Ławeczka będzie popularyzować postać patrona I LO poprzez organizację wokół tego miejsca licznych imprez: konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do wybranego utworu W. Kętrzyńskiego, konkurs na opracowanie muzyki do utworu W. Kętrzyńskiego, aktywne zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej dla przedszkolaków, „Popołudnia recytatorskie”, wykłady dla młodzieży i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, popularyzujące postać i twórczość patrona I LO, gra miejska dla rodzin z terenu miasta.

informacja: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

zdjęcie ławeczki kętrzyńskiego