Legalizacja wag i odważników w Giżycku

Od 1 do 22 września 2011 r. w godzinach 9:00 – 14:30 przy ul. Przemysłowej 3 (obok Zakładu Energetycznego) działać będzie Punkt Działalności Okresowej Obwodowego Urzędu Miar w Ełku, w którym można będzie przeprowadzić legalizację wag nieautomatycznych klasy dokładności III o max udźwigu do 500 kg oraz przekazać do legalizacji odważniki. 


Na podstawie art. 8 ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) przyrządy pomiarowe stosowane w obrocie m.in. odważniki i wagi podlegają w użytkowaniu obowiązkowi legalizacji ponownej, czyli: 

odważniki, które posiadają cechę roku 2008 tj. „08” i wczesniejszą powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej przed upływem 3 lat od ostatniej legalizacji ponownej, czyli do końca 2011 roku,

wagi, które posiadają cechę roku 2009 i miesiąca wrzesień („09” „IX”) powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej przed upływem 25 miesięcy od ostatniej legalizacji ponownej, czyli do końca miesiąca września 2011 r.

wagi po ocenie zgodności – ozn. metrologicznie M 07 powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej do 1 grudnia 2010 r.,
wagi po ocenie zgodności – ozn. metrologicznie M 08 powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej do 1 grudnia 2011 r.,
wagi po ocenie zgodności – ozn. metrologicznie M 09 powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej do 1 grudnia 2012 r.

Opłaty za legalizację ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (dz.U. Nr 229, poz. 2309 ze zm. z 2005 r. Dz.U. Nr 182, poz. 1530):

– Opłata za legalizację odważnika żeliwnego o masie do 5 kg wynosi 6,00 zł
– Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III odważnikowo – uchylnej wynosi 34,00 zł
– Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III elektronicznej do 20 kg wynosi wynosi 40,00 zł (do 200 kg – 41,00 zł),
– Opłata za legalizację wagi nieautomatycznej klasy dokładności III elektronicznej kalkulacyjnej wynosi 48,00 zł.

Odważniki i wagi, przed zgłoszeniem do legalizacji muszą być oczyszczone z rdzy i brudu. Osoby stosujące albo przechowujące przyrządy pomiarowe nielegalnie (nie posiadające ważnego dowodu zatwierdzenia typu lub oceny zgodności), lub bez ważnego dowodu legalizacji (nie posiadające ważnej cechy legalizacyjnej) lub nierzetelne (te, które przestały spełniać wymagania zawarte w przepisach metrologicznych, przed upływem ważności dowodu legalizacji) oraz osoby stosujące przyrządy pomiarowe niewłaściwie lub niezgodnie z przepisami metrologicznymi – na podstawie art. 26 ww. ustawy podlegają karze grzywny. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.oum.gda.pl lub pod numerem telefonu 87 610 27 10.