Lekcja chemii w terenie

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego mieli lekcję chemii w terenie. Uczniowie klasy 3c badali próbki wody pobrane z kanału, plaży miejskiej i portu. Wniosek? Woda czysta, ale zimna i twarda

Źródło: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku