Lekcja chemii w Wojskowej Akademii Technicznej

Dnia 27 października br. 12 uczniów z klas drugich Technikum nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w ramach programu Archimedes. 

Oto osobiste refleksje z pobytu na WACIE jednej z uczennic Technikum nr 3:

„Wyjazd na Wojskową Akademię Techniczną był bardzo interesujący. Zaczęliśmy
od oglądania wszystkich znajdujących się tam wystaw broni oraz bardzo interesującego filmu o uczelni. Po kilkuminutowym filmie udaliśmy się do innego pomieszczenia. W sali chemicznej odbył się ciekawy wykład o „ciekłych kryształach”, które zmieniały się z ciekłych na stałe, ze stałych na ciekłe. Po wykładzie odbyły się ćwiczenia chemiczne, które prowadził bardzo zabawny, sympatyczny pan. Każdy z grupy miał szansę uczestniczyć w przeprowadzaniu doświadczeń. Przy wykonywaniu tych doświadczeń było bardzo dużo śmiechu i żartów. Ten wyjazd był dla mnie bardzo udany, ciekawy oraz zabawny. Najbardziej wszystkim podobały się zajęcia chemiczne. Wszyscy byli zadowoleni i nikt się nie nudził.”