Od 1 stycznia br. zadania Powiatowego Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego realizuje Warmińsko Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wszystkie publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kraju uległy likwidacji z dniem 1 stycznia 2012 roku, w tym Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Giżycku. Od 1 stycznia 2012 roku zadania w zakresie adopcji będzie realizował na terenie naszego województwa Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 5A,  10-049 Olsztyn, tel. (89) 534-95-94, 527-90-12.
Zaś pozostałe zadania wykonywane dotychczas przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Giżycku będzie realizował Zespół Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11–500 Giżycko, tel. (87) 429-10-89.