Po nowym roku zadania PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku uległo likwidacji stanowisko ds. obsługi PFRON w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Zadania dotychczas wykonywane przez to stanowisko realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11–500 Giżycko, tel. (87) 429-10-89.

Zmiana ta ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), to jest do art. 35a ust. 2. Powołany przepis nakłada realizację zadań dotychczas wykonywanych przez stanowiska ds. obsługi PFRON na PCPR.