List intencyjny o współpracy Powiatów Giżyckiego i Lęborskiego

lebork-gizyckoW dniu 16 listopada 2016 r. na zaproszenie Starosty Lęborskiego (województwo pomorskie) odwiedziła ten piękny region delegacja Powiatu Giżyckiego ze Starostą Wacławem Strażewiczem na czele. Głównym punktem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej, której głównym w obszarze turystyki, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, opierając się na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy samorządami obu powiatów. Ze strony Powiatu Lęborskiego porozumienie podpisała Teresa Ossowska – Szara Starosta Lęborski i Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski. Przedstawiciele samorządu Powiatu Giżyckiego spotkali się na rozmowach roboczych m.in. z Danutą Rybak dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku, mieli okazję zapoznać się z bazą oświatową Ośrodka i całym zapleczem logistycznym. W godzinach popołudniowych doszło do spotkania z burmistrzem Lęborka, przedstawicielami Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz grupą radnych. W wyniku tych rozmów udało się wstępnie nakreślić szereg wspólnych inicjatyw, którymi zainteresowane są obie strony. Należy do nich m.in. wymiana młodzieży, współpraca sportowo-edukacyjna, wzajemne przekazywanie doświadczeń z obszaru zdrowia i pomocy społecznej. Celowi temu mogą posłużyć m.in. dwie atrakcyjne bazy sportowo-wypoczynkowe obu samorządów: ośrodek w Rynie i w Łebie.

Podpisanie listu intencyjnego w Starostwie Powiatowym w Lęborku…

           

…. oraz spotkanie robocze w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lęborku