Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

Stosownie do § 15 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2021 r. poz. 2213) informujemy, iż:

– następujące osoby spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bogaczewo, gmina Giżycko jako działka numer 255/5, który odbędzie się w dniu 12.02.2024 r o godz. 9:00:
Pan Krzysztof Smoleński.

– następujące osoby spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bogaczewo, gmina Giżycko jako działka numer 255/6, który odbędzie się w dniu 12.02.2024 r o godz. 10:00:
Pan Krzysztof Smoleński.
Pani Marzena Bieńkowska.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa [pobierz]