Lokalny rynek pracy powiatu giżyckiego

logoAnaliza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w I półroczu 2015 r. przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku wskazuje, iż według stanu na koniec czerwca 2015 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2503 bezrobotnych, w tym 1309 kobiet.

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 12,9%  w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2014 r. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca zaobserwowany został spadek bezrobocia o 11,8%.

Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec maja 2015 r. wynosiła 15,6% ludności aktywnej zawodowo, tj. 0,8 pkt proc. mniej niż w końcu maja 2014 r.

(kliknij na obrazek, aby go powiększyć)

wykresy analiza pup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2015 r. zarejestrowało się 263 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 599 osób. Napływ do bezrobocia był o 336 osób niższy od odpływu.

W I półroczu 2015 r. najliczniej rejestrowały się osoby, których ostatnie miejsce pracy pochodziło z branży:

  • „handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych” – 291 osób
  • „przetwórstwo przemysłowe” – 262 osoby
  • „budownictwo” – 198 osób
  • „działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” – 118 osób

Najmniej liczne branże to:

  • „informacja i komunikacja” – 8 osób
  • „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gosp. domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby” – 4 osoby
  • „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz” – 3 osoby.

(kliknij na obrazek, aby go powiększyć)

n i o bezrobocia

 

 

 

 

 

 

 

CAŁE OPRACOWANIE ANALIZY LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATU GIŻYCKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 r. do pobrania TUTAJ