Love Rower – rowerowy piknik edukacyjny

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podjął działania zmierzające do realizacji Programu budowy spójnej sieci tras rowerowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury rowerowej, obejmującej obszar całego województwa.

Inauguracją tej inicjatywy był piknik edukacyjny pod hasłem „Love Rower” zorganizowany dla dzieci i młodzieży. Na zaproszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedział także Powiat Giżycki i Miasto Giżycko. Piknik promował budowę dróg rowerowych w całym województwie oraz zasady bezpiecznego poruszania urządzeniami transportu osobistego (zwłaszcza rowerem).

Obszar olsztyńskiego Parku Centralnego zamienił się w miniaturę województwa warmińsko – mazurskiego. Na każdy stoisku (mieście) zostały przygotowane zadania/wyzwania dla dzieci (plastyczne, sportowe, związane ze zdobyciem umiejętności czy atrakcjami danego miasta czy powiatu). Zadaniem dzieci był przejazd rowerem po całym województwie (parku) i odwiedzenie każdego miasta oraz zaliczenie wszystkich zadań, co było uhonorowane upominkiem. W olsztyńskim Parku nie zabrakło wspólnego stoiska Powiatu Giżyckiego oraz Miasta Giżycko.

Na zakończenie pikniku odbyła się parada rowerowa.

Poniżej podziękowania p. Waldemara Królikowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz zdjęcia z Pikniku (fot. Robert Kempa – Dyrektor Centrum promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku).

podziękowania za udział w wydarzeniu Love RowerLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowegoLove Rower - zdjęcia z pikniku rowerowego