Majowe Święto Książki w bibliotece w Rynie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie wzięli udział w „Majowym Święcie Książki” w Bibliotece Publicznej w Rynie. W pierwszej części spotkania poznali oni historię ryńskiej biblioteki, dowiedzieli się na czym polega praca bibliotekarza, jakie zbiory udostępnia biblioteka i jaką ofertę imprez bibliotecznych posiada. W drugiej części zajęć spotkali się z Danutą Konopnicką, rynianką piszącą hobbystycznie wiersze i opowiadania. Pani Danuta przeczytała cztery wiersze „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” i „Zima” z cyklu „Jezioro Ryńskie – cztery pory roku”, a potem wspólnie rozmawiali na temat ich treści.

Źródło: Biblioteka Publiczna w Rynie