Małe granty sołeckie – wsparcie dla wiejskich obszarów

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 500 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na realizację zadań samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 500 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać do 1 czerwca 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegóły na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5587-male-granty-soleckie-wsparcie-dla-wiejskich-obszarow