„Mały grant” po nowemu

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, dotyczące tzw. „małych grantów” (ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przypomnijmy, że oferty realizacji zadań w trybie tzw. „małych grantów” składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd otwarty konkurs ofert.

Oferta ta musi spełniać łącznie następujące warunki:
1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Od 10 maja br. wszystkie oferty składane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

uproszczona OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO [pobierz]

uproszczone SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO [pobierz]

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie portalu organizacji pozarządowych NGO.pl [zobacz]