Mamy pierwszy indeks w tym roku !!!

05-logoWraz z przyjściem wiosny, uśmiechnęło się szczęście do Pawła Jarosza, ucznia klasy IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  W ubiegłym tygodniu, 22 marca, odebrał indeks na kierunek architektura krajobrazu Politechniki Białostockiej.

Ogólnopolski konkurs ,,Zdobądź indeks” na Politechnice Białostockiej na kierunku architektura krajobrazu, składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należało przygotować cykl od 4 do 6 fotografii tworzących autorską opowieść. Tematem przewodnim fotoreportażu był ogród wiejski. W drugim etapie konkursu Paweł został zaproszony na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, gdzie w ciągu dwóch godzin musiał przygotować pracę plastyczną na zadany przez komisję konkursową temat. W specjalistycznym programie komputerowym należało zaprojektować miejsce wypoczynku.
Udało się! Projekt Pawła został wysoko oceniony i zapewnił mu indeks. Gratulacje!

Marzena Trusewicz-Żakiewicz

02040605