Matury w powiecie giżyckim

Wyjątkowo nie w maju, a w czerwcu absolwenci szkół przystąpili do egzaminu dojrzałości. W powiecie giżyckim z maturą zmierzy się 429 osób. W tym są również osoby, które raz jeszcze zdecydowały się podejść do egzaminu dojrzałości, którego wcześniej nie zdały:
– Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN – 74 absolwentów (w tym 22 osoby z ubiegłych lat),
– II Liceum Ogólnokształcące – 89 absolwentów (w tym 18 osób z ubiegłych lat),
– I Liceum Ogólnokształcące – 145 absolwentów (w tym 18 osób z ubiegłych lat),
– Zespół Szkół Zawodowych – 21 absolwentów (w tym 9 osób z ubiegłych lat),
– Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 84 absolwentów (w tym 33 osoby z ubiegłych lat),
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 16 absolwentów (w tym 8 osób z ubiegłych lat).

8 czerwca maturzyści przystąpili do obowiązkowego egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tematy na maturze z polskiego:
– Temat 1. Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.
– Temat 2. Zinterpretuj podany utwór (wiersz Anny Kamieńskiej pt. „Daremne”). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.
Dziś maturzyści mierzą się z obowiązkowym egzaminem pisemnym z matematyki, a w środę z językiem obcym.

zdjęcie: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku