Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” – spełnia marzenia

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” została Laureatem  IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

„Nasza Organizacja jest jedyną organizacją z woj. warmińsko-mazurskiego, która po raz drugi aplikowała o grant, znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015 i zrealizowała projekt „Profilaktyka i Zdrowie”. Mieszkańcy powiatu giżyckiego /dzieci i młodzież niepełnosprawna, seniorzy/ z Gminy Miłki i z Gminy Wydminy otrzymali pomoc w niwelowaniu barier w dostępie do leków, wsparcie w zakupie leków i środków medycznych. Dzięki zaangażowaniu Pani Wójt Gminy Miłki – Barbarze Mazurczyk, Pani Kierownik GOPS-u Miłki – Agnieszce Chrzanowskiej, Zarządu naszej fundacji, wolontariuszy – nasze starania zakończyły się sukcesem. Odbyły się dwa spotkania z beneficjentami projektu: w Miłkach i w Wydminach. Ogromne zadowolenie, radość i uśmiech na twarzach osób potrzebujących świadczyło, że Fundacja „Marzenia” spełniła marzenia. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i dobre serce” – prezes fundacji Ludwika Kropiewnicka.