Miasteczko zawodów i umiejętności – Warmia i Mazury 2023

Zapraszamy na wydarzenie pn. „Miasteczko zawodów i umiejętności – Warmia i Mazury 2023”, które odbędzie się 22 września br. na terenie Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie, w godzinach 10:00-13:30.

Tegoroczna inicjatywa związana jest z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności, ma na celu promocję edukacji i szkolenia zawodowego w zawodach deficytowych na Warmii i Mazurach – prezentując je oraz pokazując możliwe ścieżki ich zdobycia, ma to ułatwić osobom stojącym przed wyborem lub zmianą zawodu – podjęcie odpowiedniej decyzji zawodowej.

Każda z branż będzie miała stoiska, gdzie zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną, a uczestnicy otrzymają możliwość praktycznego wykonania poszczególnych czynności, niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Dla uczniów klas ósmych odbędą się także konkursy z nagrodami. Zapraszamy do uczestnictwa!

Szczegółowe informacje: https://psz.praca.gov.pl/web/doradca/miasteczko-zawodow-i-umiejetnosci-warmia-i-mazury-2023