Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2014 zmienione zostaną godziny pracy kasy. Dnia 24 12.2014 r. kasa będzie czynna w godz. od 8.00 do 11.00, a dnia 31 12.2014 r. kasa będzie czynna w godz. od 8.00 do 13.00 ****** Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku będą odbywały się w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:30 w pokoju nr 16.,

Miasto Alytus – Litwa

 

 

                        POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Administracją Miasta Alytus (Republika Litewska) podpisano 8 listopada 2011 r.

Celem niniejszego porozumienia jest:

  • rozwój i tworzenie, zgodnie z kompetencjami stron, dwustronnych stosunków zaufania na podstawie wzajemnego szacunku i partnerstwa, biorąc pod uwagę interes mieszkańców wyżej wskazanych regionów,
  • współpraca w zgodzie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej,
  • rzetelne i uczciwe wykonywanie podjętych zobowiązań, jak również unikanie sytuacji mogących zaszkodzić stronom gospodarczo lub w jakikolwiek inny sposób.

Porozumienie o współpracy podpisali:
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Feliksas Džiautas – Mer Miasta Alytus

Porozumienie o współpracy [pobierz]

strona macierzysta Partnera:  www.ams.lt

———————————————————————————————————————–

 

 

LIST INTENCYJNY

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Republika Polska) a Samorządem Miasta Alytus (Republika Litewska) podpisano 27 czerwca 2008 roku.

Porozumienie ma na celu pogłębienie, wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów oraz współpracę w obszarach tj.:
- przemysł, biznes i handel,
- nauka, technologia, edukacja i opieka medyczna,
- kultura i sztuka,
- rozwój sportu i turystyki,
- ekologia i racjonalne używanie naturalnych zasobów,
- sprawy młodzieży,
- samorząd.

List intencyjny podpisali:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Rima Rakauskienė – Wiceburmistrz Miasta Alytus

strona macierzysta Partnera:  www.ams.lt

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie