Miasto Krzemieniec – Ukraina

herbmiasto krzemieniec herb

 

LIST INTENCYJNY podpisany został w dniu 06.10.2023 r. dotyczący współpracy pomiędzy Powiatem Giżyckim a Miastem Krzemieniec (Ukraina).

Obie strony będą prowadzić wymiany kontaktów i doświadczeń pomiędzy samorządami, jak również deklarują wspieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.

W dziedzinie kultury, sportu i polityki młodzieżowej:

  • wspierania polskich i ukraińskich tradycji narodowych oraz tradycji kulturowych mniejszości zamieszkujących obydwa samorządy;
  • wymiany wystaw artystycznych;
  • wzajemnej organizacji oraz wymiany przedstawień i koncertów, ze szczególnym uwzględnianiem spotkań folklorystycznych, chóralnych, literackich, przedstawień teatralnych;
  • wspólnego organizowania turniejów sportowych i zawodów;
  • wspólnego organizowania projektów młodzieżowych

W dziedzinie edukacji i nauki:

  • wspieranie współpracy pomiędzy szkołami wszystkich rodzajów na drodze wymiany młodzieży i nauczycieli;

W dziedzinie turystyki:

  • pomoc i wsparcie wzajemne rozwoju turystyki regionalnej

W dziedzinie gospodarki:

  • wspieranie współpracy lokalnych przedsiębiorców, instytucji i organizacji;

W dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i socjalnej:

  • wspieranie działań mających na celu realizację przedsięwzięć w tym zakresie;

Strony deklarują także prowadzenie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów, zgłaszanych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.