Miasto Krzemieniec – Ukraina

herbmiasto krzemieniec herb

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Powiatu Giżyckiego z Miastem Krzemieniec zostało podpisane 14.03.2024 r. przez Starostę Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego oraz Mera Miasta Krzemieniec Andrija Smahliuka.

Celem podpisanego porozumienia jest partnerstwo obu stron, pogłębienie, wzmocnienie i rozwój współpracy w różnych dziedzinach, a w szczególności:

 • edukacji, nauki, rozwoju i technologii,
 • turystyki,
 • zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,
 • gospodarki,
 • kultury i sportu,
 • rozwoju i współpracy młodzieży,
 • wsparcie współpracy organizacji pozarządowych,
 • wymiany dobrych praktyk w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego o samorządność wspólnot lokalnych,
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia, klęski, katastrof i innych sytuacji nadzwyczajnych.

porozumienie Krzemieniecporozumienie Krzemieniec

 

 

 

 

 

 

*********

LIST INTENCYJNY podpisany został w dniu 06.10.2023 r. dotyczący współpracy pomiędzy Powiatem Giżyckim a Miastem Krzemieniec (Ukraina).

Obie strony będą prowadzić wymiany kontaktów i doświadczeń pomiędzy samorządami, jak również deklarują wspieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.

W dziedzinie kultury, sportu i polityki młodzieżowej:

 • wspierania polskich i ukraińskich tradycji narodowych oraz tradycji kulturowych mniejszości zamieszkujących obydwa samorządy;
 • wymiany wystaw artystycznych;
 • wzajemnej organizacji oraz wymiany przedstawień i koncertów, ze szczególnym uwzględnianiem spotkań folklorystycznych, chóralnych, literackich, przedstawień teatralnych;
 • wspólnego organizowania turniejów sportowych i zawodów;
 • wspólnego organizowania projektów młodzieżowych

W dziedzinie edukacji i nauki:

 • wspieranie współpracy pomiędzy szkołami wszystkich rodzajów na drodze wymiany młodzieży i nauczycieli;

W dziedzinie turystyki:

 • pomoc i wsparcie wzajemne rozwoju turystyki regionalnej

W dziedzinie gospodarki:

 • wspieranie współpracy lokalnych przedsiębiorców, instytucji i organizacji;

W dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i socjalnej:

 • wspieranie działań mających na celu realizację przedsięwzięć w tym zakresie;

Strony deklarują także prowadzenie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów, zgłaszanych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

TREŚĆ LISTU INTENCYJNEGO