Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

Miasto Nesterow – Rosja

 

 

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Okręgiem Miejskim „Nesterowski Okręg Miejski” (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podpisano 12 kwietnia 2006 roku.

Porozumienie zakłada współpracę w obszarach m.in. tj.: samorząd lokalny, oświata i edukacja, kultura i nauka, sport i turystyka, rolnictwo, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, poszerzenie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wspieranie i rozwijanie wzajemnych kontaktów handlowych, wymiana doświadczeń na polu naukowym, ochrona dziedzictwa kulturowego. Porozumienie zawarto na okres 5 lat.

Porozumienie podpisali:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Natalia Czawyczałowa – Przewodnicząca Administracji Okręgu Miejskiego „Nesterowski Okręg Miejski”

strona macierzysta Partnera: www.admnesterov.ru

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie