W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Miasto Nesterow – Rosja

 

 

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Okręgiem Miejskim „Nesterowski Okręg Miejski” (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podpisano 12 kwietnia 2006 roku.

Porozumienie zakłada współpracę w obszarach m.in. tj.: samorząd lokalny, oświata i edukacja, kultura i nauka, sport i turystyka, rolnictwo, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, poszerzenie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wspieranie i rozwijanie wzajemnych kontaktów handlowych, wymiana doświadczeń na polu naukowym, ochrona dziedzictwa kulturowego. Porozumienie zawarto na okres 5 lat.

Porozumienie podpisali:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Natalia Czawyczałowa – Przewodnicząca Administracji Okręgu Miejskiego „Nesterowski Okręg Miejski”

strona macierzysta Partnera: www.admnesterov.ru

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie