Między edukacją a rynkiem pracy – dialog partnerów rynku pracy

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE, rok 2013 został ogłoszony „Europejskim Rokiem Obywateli”. W dniach 14-18 października br., w województwie Warmińsko-Mazurskim, zorganizowano szereg wydarzeń poruszających temat Obywatelstwa Unii Europejskiej. Celem wydarzeń, było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej.
Z tej również okazji, 15 października 2013r.,  Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, wyszedł z inicjatywą konferencji pn. „Między edukacją a rynkiem pracy – dialog partnerów rynku pracy”.  Wydarzenie było skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców przyjmujących na praktykę uczniów, dyrektorów szkół, nauczycieli i  młodzieży, zainteresowanej mobilnością na europejskim rynku pracy. Konferencja poruszała m.in. tematykę zmian w kształceniu zawodowym w Polsce od 2012r., jak również wprowadzała w zagadnienia wolontariatu i europejskiej polityki młodzieżowej.

Zakończeniem Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach, były zorganizowane 17 października br., warsztaty dla młodzieży pn. „Moje wejście na rynek pracy – metody poszukiwania pracy”. Zajęcia przeprowadzone przez doradcę zawodowego Magdę Kaziak wraz z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery, odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

 

Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku