Międzynarodowa Konferencja „Inteligentny Region” z prezentacją „Cyfrowych Mazur”

Na zaproszenie organizatorów międzynarodowej konferencji „Smart City, Smart Region” przedstawiciele samorządu miasta Giżycka i Powiatu Giżyckiego zaprezentowali projekt „Cyfrowe Mazury” jako przykład inteligentnych rozwiązań lokalnych społeczności, które wpływają na rozwój miast i regionów oraz przenoszą na wyższy poziom usługi na rzecz mieszkańców tych obszarów.

Konferencja odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a uroczyście otworzył ją Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Michael Lake przedstawiciel amerykańskiej organizacji rozwoju miast „Leading Cities” oraz MIchael Muloquin reprezentujący europejską organizację Smart City Association.
Przedmiotem prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów był inteligentny rozwój miast i regionów na świecie w dającej się przewidzieć przyszłości pod kątem rozwoju usług dla ludności. Do bardzo interesujących należały tematy elektromobilności tworzenia nowych rozwiązań transportowych miast Oslo i Madryt, energetycznych i usług IT w obszarach metropolitalnych i małych ekosystemach, ułatwiających życie ich mieszkańców.
Prezentacja „Cyfrowych Mazur” została uznana jako przykład rozwiązania integrującego kilkanaście lokalnych samorządów wokół jednej idei: udostępnienia e-usług mieszkańcom takich regionów. Mieliśmy też okazję w części wystawowej konferencji na specjalnie przygotowanym na ten cel stoisku zaprezentować funkcjonujący system e-usług wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów. W tym celu przygotowaliśmy specjalny e-most, który łączył nas przez cały okres trwania konferencji z zasobami Urzędu Miasta Giżycka i Starostwa Powiatowego w Giżycku. Prezentacja „CM” uznana została za jedno z najciekawszych rozwiązań przedstawionych w Gliwicach. Rozwiązanie 12 mazurskich samorządów staje się wzorcem dla innych regionów, czego dowodem są zaproszenia do Giżycka kilku przedstawicieli samorządów biorących udział w gliwickich obradach, w tym samorządu miasta Częstochowy.