Międzynarodowy Dzień Kombatanta

15 kwietnia upamiętniamy wszystkich żołnierzy, uczestników ruchu oporu i partyzantów, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. W tym dniu oddajemy także cześć tym, którzy broniąc Ojczyzny stracili życie.

Kombatant to słowo z języka francuskiego i oznacza dosłownie towarzysza broni. Za kombatanta w naszym kraju uważani są wszyscy, którzy walczyli podczas II wojny światowej, a także osoby, które udzielały schronienia Żydom, czy prowadziły tajne nauczanie w okresie okupacji.

W Polsce za działalność kombatancką uznaje się również walkę w podziemnych organizacjach niepodległościowych w latach powojennych oraz uczestnictwo w poznańskim czerwcu, w 1956 roku i w wydarzeniach grudniowych w 1970 roku na Wybrzeżu.

Jako społeczeństwo pielęgnujemy pamięć o kombatantach, aby podtrzymywać świadomość narodową i historyczną młodszych pokoleń. Upływ czasu powoduje niestety, że tych bohaterów jest w Polsce coraz mniej – odchodzą „na wieczną wartę”, dlatego należy pamiętać o ich męstwie i poświęceniu w walce o wolną i demokratyczną Polskę.