Międzynarodowy Dzień Kombatanta

Drodzy Kombatanci życzymy Wam społecznego szacunku, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także pewności, że Wasza ofiarność i zaangażowanie pozostaną na zawsze w pamięci Polaków.
Wasza trudna i pełna poświęcenia walka dla dobra Ojczyzny, która była najwyższym wyrazem patriotyzmu, jest źródłem dumy dla Nas Polaków zamieszkałych w kraju i poza jego granicami.
Życzymy by na każdym kroku spotykały Was zasłużone wyrazy wdzięczności za trwanie na bohaterskim posterunku.
zdjęcie międzynarodowy dzień kombatanta