Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to święto obchodzone corocznie 12 maja, ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W Polsce święto obchodzone jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

Zawód pielęgniarki ma już tysiące lat, a jednak mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie żaden aparat ani urządzenie nie jest w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje człowiek pragnący służyć choremu i cierpiącemu.

To właśnie pielęgniarki i położne są przy nas w najtrudniejszych chwilach życia, towarzyszą podczas narodzin i ostatniego pożegnania. Zawsze gotowe nieść pomoc, wysłuchać, powiedzieć coś ciepłego. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest więc znakomitą okazją, żeby docenić ich pracę, zaangażowanie i wybór wyjątkowego zawodu.

Składamy wszystkim Państwu, wykonującym ten zawód, najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Niech praca budzi w Państwu dumę i satysfakcję, a uśmiech i wdzięczność pacjentów towarzyszy Państwu zawsze w tej trudnej służbie.