Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

midzynarodowy-miesic-bibliotek-szkolnychSzkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej razem z II liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku włączyły się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Z okazji święta pomieszczenia bibliotek zostały udekorowane przysłowiami, aforyzmami oraz znanymi cytatami literackimi. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli obejrzeć przygotowane przez dwie biblioteki wystawy książek i ciekawych, oryginalnych zakładek pozostawionych przez czytelników w książkach. Biblioteki odwiedzili uczniowie II LO, uczniowie i słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej oraz uczniowie Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursie na hasło promujące czytelnictwo oraz sprawdzić swoja wiedzę z lektur w konkursie „Lektury? Proszę bardzo!”
Korzystający w tym czasie z atrakcji bibliotecznych mogli także podzielić się swoimi przemyśleniami związanymi z pasją czytelniczą lub jej brakiem na odpowiednio przygotowanych planszach: Czytam, bo….., Nie czytam, bo…, Chcę przeczytać…,
Komisja spośród złożonych propozycji reklamujących czytelnictwo wybrała najciekawsze hasła przygotowane przez uczennicę klasy II Technika Farmaceutycznego Agnieszkę Sankowską  oraz ucznia klasy Ia II Liceum Ogólnokształcącego Konrada Aftykę. W konkursie „Lektury? Proszę bardzo!” wzięło udział 91 osób,  wylosowano nagrody dla  Aleksandry Szpakowskiej z Ia II LO i Anity Turowskiej z II TF.